Valikko X
Generic Priligy (Dapoxetine)
Priligy
Dapoksetiinilla hoidetaan miehen ennenaikaista siemensyöksyä.
30mg x 10pillerit $16.99
$1.70 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $0.00
30mg x 20pillerit $30.99
$1.55 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $3.00
30mg x 30pillerit $41.99
$1.40 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $9.00
30mg x 60pillerit $75.99
$1.27 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $25.80
30mg x 90pillerit $102.99
$1.14 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $50.40
30mg x 120pillerit $124.99
$1.04 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $79.20
30mg x 180pillerit $170.99
$0.95 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $135.00
60mg x 10pillerit $22.99
$2.30 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $0.00
60mg x 20pillerit $41.99
$2.10 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $4.00
60mg x 30pillerit $58.99
$1.97 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $9.90
60mg x 60pillerit $105.99
$1.77 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $31.80
60mg x 90pillerit $148.99
$1.66 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $57.60
60mg x 120pillerit $185.99
$1.55 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $90.00
60mg x 180pillerit $242.99
$1.35 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $171.00
90mg x 10pillerit $40.99
$4.10 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $0.00
90mg x 20pillerit $61.99
$3.10 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $20.00
90mg x 30pillerit $85.99
$2.87 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $36.90
90mg x 60pillerit $157.99
$2.63 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $88.20
90mg x 90pillerit $217.99
$2.42 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $151.20
90mg x 120pillerit $263.99
$2.20 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $228.00
90mg x 180pillerit $359.99
$2.00 per pilleri
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $378.00
Tuotekuvaus

Yleinen käyttö

Dapoksetiini kuuluu selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI) luokkaan. Tämä lyhytvaikutteinen estäjä hoitaa ennenaikasta siemensyöksyä miehillä.

 

Annostus ja ohje

Ota dapoksetiini suun kautta vesilasillisen kera ruoan kanssa tai ilman. Vältä leikkaamasta, murskaamasta tai pureskelemasta tätä lääkettä.

Älä ota lääkettä useammin kuin on määrätty. Älä keskeytä lääkkeen käyttöä, ellei lääkärisi niin määrää.

Lääkkeen vaikutuksen alkaminen voi vaatia aikaa.

Kysy neuvoa lääkäriltäsi itsellesi oikeasta annoksen määrästä.

 

Varotoimet

Kerro lääkärillesi tai apteekin edustajalle ennen dapoksetiinin ottoa, jos olet allerginen sille, tai jos sinulla on muita allergioita.

Ilmoita lääkärillesi tai apteekin edustajalle, jos sinulla on kaksisuuntainen mielialahäiriö, silmä-, maksa- tai munuaisongelmia.

Ikääntyneet ihmiset voivat olla herkempiä lääkkeen sivuvaikutuksille.

Raskauden aikana tätä hoitoa tulisi käyttää vain merkittävässä tarpeessa.

Koska tämä lääke voi imeytyä ihon kautta, raskaana olevat tai raskaaksi tulevat naiset eivät saisi käsitellä tätä lääkettä.

 

Kontraindikaatiot eli vasta-aiheet

Dapoksetiinia eivät saisi käyttää raskaana olevat / imettävät naiset tai lapset, eivätkä myöskään todetusti lääkkeelle yliherkät potilaat.

 

Mahdolliset sivuvaikutukset

Yleisimpiä sivuvaikutuksia ovat nopea ja epäsäännöllinen pulssi, vapina, ahdistus, näön hämärtyminen, oksentelu, kuume, ripuli jne.

Vakavia allergisia reaktioita on esiintynyt harvoin. Useilla tätä lääkettä käyttäneillä ihmisillä ei ole esiintynyt vakavia sivuvaikutuksia.

Käänny lääkärisi tai apteekin puoleen saadaksesi lisätietoja.

Jos huomaat itselläsi yllä mainitsemattomia vaikutuksia, ota yhteys lääkäriisi tai apteekkiin.

 

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

Kerro lääkärille tai apteekin työntekijälle kaikista reseptiä ja ei-reseptilääkkeistä/luontaistuotteista, ennen kuin alat käyttämään tätä lääkitystä.

Dapoksetiini vuorovaikuttaa seuraavien aineiden kanssa:

* MAO-estäjät: furatsolidoni, isokarboksatsidi, linetsolidi, moklobemidi, tranyylisypromiini jne.

* Rytmihäiriölääkkeet: propafenoni, kinidiini, jne.

* Seratoniinin ja noradredaliinin takaisinoton estäjät (SNRI:t): desvenlafaksiini, duloksetiini, milnasipraani ja venlafaksiini.

* Psykoosilääkkeet (kutsutaan myös nimellä neuroleptit): flufenatsiini jne.

* H2-reseptorin salpaajat: simetidiini, ranitidiini, famotidiini, nitsatidiini jne.

Käänny lääkärisi tai apteekin puoleen saadaksesi lisätietoja.

 

Unohtunut annos

Jos olet unohtanut annoksen, ota se heti kun muistat. Jos seuraavan annoksen ottoaika on pian, jätä unohtunut annos ottamatta, ja jatka normaalia annostelua. Älä ota annostasi kahdesti.

 

Yliannostus

Jos uskot käyttäneesi liikaa tätä lääkettä, hakeudu kiireellisesti hoitoon. Yliannostuksen oireisiin sisältyvät yleensä rintakipu, pahoinvointi, sydämen rytmihäiriöt, pyörtymisen tunne tai pyörtyminen.

 

Säilytys

Säilytä lääkkeet huoneenlämmössä 20–25 °C (68–77 °F), valolta ja kosteudelta suojattuna. Älä säilytä lääkkeitäsi kylpyhuoneessa. Pidä kaikki lääkkeet poissa lasten ja eläinten ulottuvilta.

 
Muuta tietoa


Tarjoamme vain yleistietoa lääkkeistä, jotka eivät
ole täysin kattavia, lääkereaktioita tai pyörtymistä. Sivuston tietoa ei voi käyttää itsehoitoon tai itse diagnosointiin. Erityisistä ohjeista tulisi sopia erikseen terveydenhuollon neuvonantajan tai lääkärin kanssa. KIISTÄMME näiden tietojen luotettavuuden ja mahdolliset virheet. Emme ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, erityisistä tai muista vahingollisista seurauksista tämän sivuston käytöstä johtuen tai seurauksista itsehoidolla.