Valikko X
Super Force Jelly (Sildenafil with Dapoxetine)
Super Force Jelly
Super Force Jellyn teho muodostuu pääasiassa sen kyvystä edistää sileiden lihasten lihasjännitystä seksuaalisen stimulaation yhteydessä normaalitilanteessakin vapautuvan typpioksidin avulla.
100/60mg x 10sachets $66.99
$6.70 per sachet
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $0.00
100/60mg x 20sachets $111.99
$5.60 per sachet
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $22.00
100/60mg x 30sachets $152.99
$5.10 per sachet
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $48.00
100/60mg x 60sachets $277.99
$4.63 per sachet
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $124.20
100/60mg x 90sachets $379.99
$4.22 per sachet
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $223.20
100/60mg x 120sachets $459.99
$3.83 per sachet
Lisää Ostoskoriin
tallentaa: $344.40
Tuotekuvaus
Käyttö
Super Force Jellyn pääainesosat ovat sildenafiili - 100 mg ja dapoksetiini - 60 mg.
Sildenafiili ja dapoksetiini ovat lääkkeen seksuaalista potenssia edistävät ainesosat. Sileiden lihaskudosten jännitystila mahdollistaa veren virtauksen peniksen tietyille alueille, jonka tuloksena syntyy erektio. Sildenafiiliä käytetään miesten erektiohäiriöiden hoitoon (impotenssi) ja lisäksi myös keuhkoveren¬painetaudin hoidossa. Lääkettä voidaan määrätä myös muista kuin yllä mainituista syistä.

Annoskoko ja käyttöohje
Tuotetta nautitaan tarvittaessa noin 1 tunti ennen seksuaalisen aktiviteetin aloittamista. Älä ota Super Force Jellyä useammin kuin kerran päivässä. Runsasrasvai¬set ateriat voivat viivästyttää lääkevalmisteen vaikutuksen alkamishetkeä. Vältä greippihedelmän tai greippimehun nauttimista käyttäessäsi sildenafiiliä tai dapoksetiiniä.

Varotoimet
Lääkäriin tai apteekkiin tulisi aina ottaa yhteyttä ennen sildenafiilin ja/tai dapoxetiinin käytön aloittamista, jolloin erityisesti mahdolliset allergiat näille lääkeaineille tai muut allergiat tulisi mainita. Ikääntyneet ihmiset saattavat olla alttiimpia tuotteen sivuvai¬kutuksille.

Vasta-aiheet eli kontraindikaatiot
Super Force Jellyä ei tule käyttää, jos potilas nauttii jotain muuta impotenssilääkettä tai nitraattilääkkeitä rintakipuihin ja sydänvaivoihin. Tämä lääke ei ole tarkoitettu naisten tai lasten käytettäväksi, lääkettä ei tule myöskään käyttää, jos potilas on yliherkkä jollekin sen sisältämistä aineista.

Mahdolliset sivuvaikutukset
Super Force Jellyn yleisimmät sivuvaikutukset ovat päänsärky, mahavaivat, nenän tukkoisuus, huimaus, pyörrytys, ripuli, punastuminen ja närästys. Lääkkeen aiheuttamia vakavia allergisia reaktioita ei olla toistaiseksi havaittu, mutta hoitoon on kuitenkin hakeuduttava, jos allergisia reaktioita ilmaantuu. Monilla Super Force Jellyn käyttäjillä ei esiinny lainkaan vakavia sivuoireita. Jos havaitset sivuoireita, joita ei ole mainittu yllä, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Lääkkeiden yhteisvaikutukset
Super Force Jellyä ei tulisi ottaa yhdessä nitraattipitoisten lääkkeiden, “poppereiksi” kutsuttujen amyyli- tai butyylinitriittiä sisältävien viihdepäihteitten, alfasalpaajien, muiden impotenssilääkkeiden, korkean verenpaineen lääkkeiden jne. kanssa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä lääkäriin tai farmaseuttiin.

Annoksen unohtaminen
Super Force Jellyä käytetään tarvittaessa, joten kiinteää annoskuuria ei ole.

Yliannostus
Jos uskot nauttineesi liian suuren määrän Super Force Jellyä, ota välittömästi yhteyttä terveydenhuoltoon. Yliannostuksen oireita ovat yleensä rintakipu, pahoinvointi, epäsäännöllinen syke ja heikotus tai pyörtyminen.

Säilytys
Super Force Jelly tulee säilyttää 20-25°C lämpötilassa (ei alle 20 °C), valolta ja kosteudelta suojattuna. Älä säilytä lääkkeitä kylpyhuoneessa. Pidä lääkkeet lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

Muuta tietoa
Tarjoamme vain yleistietoa lääkkeistä, jotka eivät
ole täysin kattavia, lääkereaktioita tai pyörtymistä. Sivuston tietoa ei voi käyttää itsehoitoon tai itse diagnosointiin. Erityisistä ohjeista tulisi sopia erikseen terveydenhuollon neuvonantajan tai lääkärin kanssa. KIISTÄMME näiden tietojen luotettavuuden ja mahdolliset virheet. Emme ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, erityisistä tai muista vahingollisista seurauksista tämän sivuston käytöstä johtuen tai seurauksista itsehoidolla.